Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 01.08.2018

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Сини сливи с. Малко Градище     34 0         Вижте тук
2 Круши Уилямс с. Градина       0         Вижте тук
3 Круши Санта Мария с. Градина       0         Вижте тук
4 Ябълка гала с. Градина Фунгицид Fluazinam 40 1 0,3 0,135 0,1644   Вижте тук
5 Босилек с. Черньово Инсектицид Azadirachtin 12 2 1 1 0,108   Вижте тук
Инсектицид Spinosad     15 15 0,84
6 Червено цвекло с . Ивайло     7 0         Вижте тук
7 Салата Лолло с. Трилистник Фунгицид Boscalid 34 1 50 0,54 0,3579   Вижте тук
8 Салата Копф с. Трилистник Фунгицид Boscalid 34 1 50 0,54 0,0341   Вижте тук
9 Нектарини с. Ветрен     40 0         Вижте тук
10 Праскови с. Ветрен Инсектицид Deltamethrin 40 1 0,15 0,068 0,014   Вижте тук
11 Патладжани с . Милево     35 0         Вижте тук
12 Корнишони с. Милево Фунгицид Propamocarb 44 3 5 1,958 0,0909   Вижте тук
Инсектицид Thiametoxam     0,01 0,01 0,0117
Фунгицид Triadimenol     0,15 0,15 0,0712

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Жълт код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА не са изпълнени. За да се провери качеството на продукта са взети две последващи проби.