Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 01.10.2019

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Пресен лук  с. Милево      19 0         Вижте тук
2 Салата дъбов лист с. Трилистник Инсектицид Acetamiprid 34 4 1,5 0,945 0,17   Вижте тук
Фунгицид Boscalid     20 0,54 1,5
Инсектицид Chlorantraniliprole     20 20 0,22
Фунгицид Pyraclostrobin     2 0,405 0,22
3 Копф салата с. Трилистник Инсектицид Acetamiprid 34 4 1,5 0,945 0,22   Вижте тук
Фунгицид Boscalid     20 0,54 2
Инсектицид Chlorantraniliprole     20 20 0,2
Фунгицид Pyraclostrobin     2 0,405 0,21
4 Краставици  гр. Петрич Фунгицид Metalaxyl 44 1 0,5 0,5 0,49   Вижте тук
5 Пиперки зелени с. Ветрен  Фунгицид Boscalid 37 4 3 0,54 0,24   Вижте тук
Инсектицид Flonicamid     0,3 0,3 0,15
Фунгицид Pyraclostrobin     0,5 0,405 0,082
Инсектицид Thiamethoxam     0,7 0,351 0,068
6 Тиква сива с. Ивайло        0         Вижте тук
7 Тиква матилда с. Ивайло        0         Вижте тук
8 Айсберг салата с. Милево Инсектицид Deltamethrin     0,5 0,068 0,013   Вижте тук
Инсектицид Imidacloprid     2 0,81 0,026

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Жълт код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА не са изпълнени. За да се провери качеството на продукта са взети две последващи проби.