Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 02.06.2020

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Къдрава салата с. Ивайло Фунгицид Boscalid 34 4 50 0,54 0,16   Вижте тук
Инсектицид Deltamethrin     0,5 0,068 0,015
Фунгицид Pyraclostrobin     2 0,405 0,013
Хербицид Pendimethalin     4 1,688 0,031
2 Къдрава салата гр. Петрич Фунгицид Cyprodinil 34 4 15 0,405 0,019   Вижте тук
Фунгицид Fludioxonil     40 4,995 0,01
Инсектицид Imidacloprid     2 0,81 0,018
Фунгицид Metalaxyl-M     3 1,08 0,013
3 Къдрава салата с. Първомай     34 0         Вижте тук
4 Сладка царевица с. Милево Инсектицид Chlorpyrifos 45 1 0,01 0,007 0,013   Вижте тук
5 Моркови вр. с. Трилистник Фунгицид Difenoconazole 19 3 0,4 0,135 0,022   Вижте тук
Хербицид Pendimethalin     0,7 0,7 0,013
Фунгицид Tebuconazole     0,4 0,203 0,034
6 Череши с. Ветрен Инсектицид Deltamethrin 43 3 0,1 0,068 0,035   Вижте тук
Фунгицид Tebuconazole     1 0,203 0,017
Фунгицид Trifloxystrobin     3 1,35 0,01
7 Репички с. Първомай     7 0         Вижте тук
8 Розови домати гр. Петрич     88 0         Вижте тук
9 Краставица гр. Петрич Фунгицид Propamocarb 44 1 5 1,958 0,065   Вижте тук
10 Мента с. Черньово       0         Вижте тук

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Жълт код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА не са изпълнени. За да се провери качеството на продукта са взети две последващи проби.