Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 02.07.2019

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Чери домати с. Дъбово      77 0         Вижте тук
2 Пъпеш галия с. Лефка Фунгицид Azoxystrobin 29 4 1 1 0,16   Вижте тук
Фунгицид Difenoconazole     0,2 0,135 0,013
Фунгицид Dimethomorph     0,5 0,5 0,11
Фунгицид Thiophanate-methyl     0,3 0,3 0,058
Фунгицид Carbendazim     0,1 0,1 0,015
3 Пиперки бели с. Мирово  Фунгицид Azoxystrobin 37 2 3 2,7 0,044   Вижте тук
Фунгицид Tebuconazole     0,6 0,203 0,112
4 Каротфи ранни с. Мирово      43 0         Вижте тук
5 Червено зеле с. Милево      31 0         Вижте тук
6 Кромид лук с. Милево      19 0         Вижте тук
7 Корнишон с. Милево Фунгицид Azoxystrobin   1 1 1 0,04   Вижте тук
8 Тиквички с. Петърч     23 0         Вижте тук
9 Гъби печурки гр. Плевен Инсектицид Cyromazine   2 10 0,81 0,596   Вижте тук
Фунгицид Prochloraz   3 3 0,068 0,044
10 Домати ръгби  гр. Първомай Инсектицид Chlorantraniliprole 77 1 0,6 0,6 0,01   Вижте тук
11 Салата микс с. Черньово Инсектицид Spinosad 31 1   0,622     Вижте тук
12 Пиперки бели с. Поповица     37 0         Вижте тук

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди