Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 03.04.2019

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Розови домати  с. Дамяница Фунгицид Ametoctradin 77 2 2 2 0,024   Вижте тук
Фунгицид Dimethomorph     1 0,675 0,014
2 Розови домати с. Дамяница Инсектицид Flonicamid 77 1 0,5 0,338 0,013   Вижте тук
3 Пресен чесън с. Ивайло       0         Вижте тук
4 Къдрава салата с. Дамяница Фунгицид Thiophanate-methyl 34 1 0,1 0,1 0,019   Вижте тук
5 Къдрава салата с. Ивайло Хербицид Metribuzin 34 3 0,1 0,1 0,041   Вижте тук
Фунгицид Propamocarb     40 1,958 0,085
Фунгицид Tebuconazole     0,5 0,233 0,044

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди