Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби, взети на 03.05.2018, за остатъчни количества пестициди

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба  по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Краставици оранжерийни с. Баня, Нова Загора Fluopicolide Фунгицид 44 2 5 1,08 0,031 Продуктът не е допуснат до търговската мрежа на BILLA Вижте тук
Chlorpyrifos Инсектицид 44   неразрешен неразрешен 0,026
2 Пресни картофи с. Милево, Пловдив     43 0         Вижте тук
3 Репички  с. Милево, Пловдив Chlorpyrifos Инсектицид 7 5 0,05 0,007 0,142 Продуктът не е допуснат до търговската мрежа на BILLA Вижте тук
Difenconazole Фунгицид 7   0,4 0,135 0,013
Dimethoate   7   неразрешен неразрешен 0,737
Omethoate   7   неразрешен неразрешен 0,03
Cypermethrin Инсектицид 7   0,05   0,025
4 Розови домати с.Дамяница, Сандански Acetampirid Инсектицид 77 4 0,5   0,022 Продуктът не е допуснат до търговската мрежа на BILLA Вижте тук
Metaflumizone   77   неразрешен неразрешен 0,031
Pyriproxyfen Инсектицид 77   1 0,675 0,01
    77   0,5 0,338 0,151

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Червен код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди не са спазени. Продуктът е спрян от продажба и се бракува. Доставките от този производител ще бъдат подновени, ако бъдат представени доказателства, че продуктът отговаря на критериите на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА.