Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 03.07.2018

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Домати с. Царева поляна Инсектицид Acetamiprid 77 2 0,5 0,5 0,025   Вижте тук
Инсектицид Imidacloprid     0,5 0,5 0,14
2 Пъпеш галия с. Лефка Инсектицид Flonicamid 29 1 0,4 0,338 0,075   Вижте тук
3 Пъпеш деликатесен с. Лефка     29 0         Вижте тук
4 Жълто цвекло с. Опицвет     6 0         Вижте тук
5 Бяло зеле с. Ивайло     31 0         Вижте тук
6 Пъпеш деликатесен с. Милево Фунгицид Propamocarb 29 2 5 1,958 0,023   Вижте тук
Инсектицид Thiamethoxam     0,15 0,01 0,01
7 Домати с. Баня     77 0         Вижте тук
8 Бяло зеле с. Милево     31 0         Вижте тук
9 Цвекло с. Опицвет     6 0         Вижте тук
10 Червен пресен лук с. Опицвет Фунгицид Propamocarb 4 4 30 0,01 0,01   Вижте тук
Фунгицид Azoxystrobin     10 2,7 0,08
Инсектицид lambda-Cyhalothrin     0,01 0,01 0,009
Инсектицид Spirotetramat     0,01 0,01 0,01

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди