Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 03.09.2019

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Круши купичка с. Градина       0         Вижте тук
2 Червени домати  с. Щърково     77 0         Вижте тук
3 Къдрава салата  с. Милево  Фунгицид Fluopyram 31 1 15 0,162 0,013   Вижте тук
4 Сливи Анджелино с. Трилистник     32 0         Вижте тук
5 Рукола с. Черньово Инсектицид Deltamethrin   2 2 0,068 0,062   Вижте тук
Инсектицид Spinosad     10 0,324 0,16
6 Жълто цвекло с. Петърч     7 0         Вижте тук
7 Червена Ябълка 4 бр с. Спатово Инсектицид Chlorantraniliprole 40 4 0,5 0,5 0,025   Вижте тук
Фунгицид Dithianon     3 0,135 0,085
Инсектицид Flonicamid     0,3 0,3 0,017
Фунгицид Tebuconazole     0,3 0,203 0,022
8 Сини Сливи с. Градина Фунгицид Tebuconazole 32 1 1 0,203 0,092   Вижте тук
9 Деликатесен Пъпеш с. Лефка     39 0         Вижте тук

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди