Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 04.02.2020

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Къдрава салата с. Дамяница     34 0         Вижте тук
2 Къдрава салата с. Милево     34 0         Вижте тук
3 Къдрава салата гр. Петрич Фунгицид Boscalid 34 3 50 0,54 19   Вижте тук
Инсектицид Flonicamid     0,03 0,03 1,4
Фунгицид Pyraclostrobin     0,4 0,4 1,6

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Червен код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди не са спазени. Продуктът е спрян от продажба и се бракува. Доставките от този производител ще бъдат подновени, ако бъдат представени доказателства, че продуктът отговаря на критериите на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА.