Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 04.06.2019

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Корнишони с. Милево Инсектицид Sulfoxaflor   1 0,5 0,5 0,01   Вижте тук
2 Млечен чесън гр. Долен чифлик       0         Вижте тук
3 Къдрава салата с. Бошуля Фунгицид Boscalid  34 1 50 0,54 0,01   Вижте тук
4 Салата микс 200 гр с. Черньово     34 0         Вижте тук
5 Червено зеле с. Милево  Инсектицид Cypermethrin 31 1 1 0,01 0,01 Вижте тук
6 Айсберг салата с. Градина     31 0       Вижте тук
7 Череши 250 гр с. Сапатово Инсектицид Acetamiprid 43 5 1,5 0,945 0,013   Вижте тук
Фунгицид Boscalid     4 0,54 0,025
Фунгицид Fluopyram     2 0,162 0,017
Инсектицид Sulfoxaflor     1,5 0,54 0,021
Фунгицид Tebuconazole     1 0,203 0,014
8 Розови домати  с. Баня Фунгицид Difenoconazole 77 2 2 0,13 0,01   Вижте тук
Фунгицид Thiophanate-methyl     1 0,54 0,023
9 Пресни картофи с. Ивайло     43 0         Вижте тук

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди