Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 04.07.2018

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Зелени пиперки гр. Долни дъбник     37 0         Вижте тук
2 Бяло зеле гр. Долни дъбник Хербицид Fluazifop-P 31 1 0,01 0,01 0,13 Продуктът не е допуснат до търговската мрежа на BILLA Вижте тук
3 Сини сливи с. Трилистник Инсектицид Cypermethrin 32 4 2 2 0,01   Вижте тук
Фунгицид Carbendazim     0,5 0,135 0,0405
Инсектицид Imidacloprid     0,3 0,3 0,0119
Фунгицид Thiophanate-methyl     0,3 0,3 0,046
4 Розови домати с. Кромидово Инсектицид Chlorantraniliprole 77 1 0,6 0,6 0,016   Вижте тук
5 Пъпеш деликатесен с. Кромидово  Инсектицид Propamocarb 29 1 5 1,958 0,0256   Вижте тук

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Червен код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди не са спазени. Продуктът е спрян от продажба и се бракува. Доставките от този производител ще бъдат подновени, ако бъдат представени доказателства, че продуктът отговаря на критериите на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА.