Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 05.05.2020

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Ранно зеле с. Градина     31 0         Вижте тук
2 Червени домати с. Зверино Фунгицид Azoxystrobin 88 2 3 2,7 0,026   Вижте тук
Инсектицид Spinosad     0,7 0,324 0,022
3 Краставица с. Казашка река Инсектицид Flonicamid 44 1 0,5 0,338 0,042   Вижте тук
4 Къдрава салата с. Дамяница, с Рупите     34 0         Вижте тук
5 Краставица с. Трудовец Фунгицид Bupirimate 44 3 1 0,338 0,01   Вижте тук
Фунгицид Cyprodinil     0,5 0,405 0,019
  Ethirimol     0,2   0,01
6 Розови домати гр. Първомай Инсектицид Chlorantraniliprole 88 2 0,6 0,6 0,016   Вижте тук
Инсектицид Pymetrozine     0,5 0,203 0,034
7 Жива подправка копър с. Спатово     7 0         Вижте тук

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди