Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 05.11.2019

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Салата саланова с. Трилистник Фунгицид Boscalid 34 3 50 0,54 0,411   Вижте тук
Инсектицид Chlorantraniliprole     20 20 0,014
Фунгицид Pyraclostrobin     2 0,405 0,11
2 Домати с. Ветрен Фунгицид Boscalid 77 8 3 0,54 0,045   Вижте тук
Инсектицид Clothianidin     0,04 0,04 0,012
Фунгицид Dimethomorph     1 0,675 0,016
Фунгицид Dithiocarbamates     3 0,338 0,029
Фунгицид Iprovalicarb     0,7 0,101 0,022
Фунгицид Penthiopyrad     2 1,305 0,018
Фунгицид Thiamethoxam     0,2 0,2 0,032
Инсектицид Flonicamid     0,5 0,338 0,16
3 Ябълки Фуджи с. Българево Инсектицид Acetamiprid 40 2 0,4 0,4 0,01   Вижте тук
Инсектицид Chlorpyrifos     0,01 0,01 0,01
4 Тиквички гр. Петрич Инсектицид Flonicamid 23 1 0,5 0,338 0,106   Вижте тук
5 Броколи с. Ивайло       0         Вижте тук
6 Праз вр. с. Ивайло       0         Вижте тук

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди