Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 06.06.2018

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Моркови вр. с. Оризаре Фунгицид Azoxystrobin 19 2 1 1 0,028   Вижте тук
Фунгицид Difenoconazole     0,4 0,135 0,014
2 Салата бейби микс с. Черньово     34 0         Вижте тук
3 Царевеица с. Милево     45 0         Вижте тук
4 Бяло зеле с. Трилистник     31 0         Вижте тук
5 Малини с. Кръстевич       0         Вижте тук
6 Бейби спанак с. Черньово     15 0         Вижте тук
7 Мента с. Черньово     9 0         Вижте тук
8 Китайско зеле с. Милево     31 0         Вижте тук
9 Тиквички микс с. Трилистник     23 0         Вижте тук
10 Краставици с. Козарско Фунгицид Fluopicolide 44 1 5 1,08 0,0133   Вижте тук
11 Пиперки бели с. Трилистник Инсектицид Clothianidin 37 2 0,04 0,04 0,022   Вижте тук
Инсектицид Thiamethoxam     0,7 0,351 0,069
12 Краставица с. Ръжево конаре Фунгицид Cyprodenil 44 1 0,5 0,405 0,0243   Вижте тук
13 Краставица с. Казашка река Фунгицид Fluopicolide 44 2 0,5 0,5 0,0149   Вижте тук
Фунгицид Propamocarb     5 1,958 0,2664
14 Къпини с. Кръстевич Фунгицид Boscalid   4 10 0,54 0,69   Вижте тук
Фунгицид Flutriafol     0,01 0,01 0,015
Фунгицид Pyraclostrobin     3 0,405 0,084
Инсектицид Thiacloprid     1 0,068 0,022
15 Краставици с. Бошуля Фунгицид Famoxadone 44   0,2 0,162 0,059   Вижте тук
Инсектицид Hexythiazox     0,5 0,405 0,0206
Фунгицид Myclobutanil     0,2 0,169 0,0391
Фунгицид Propamocarb     5 1,958 0,05

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Жълт код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА не са изпълнени. За да се провери качеството на продукта са взети две последващи проби.