Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 06.08.2019

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Бяло зеле с. Ивайло  Flonicamid Инсектицид 31 1 0,5 0,338 0,014   Вижте тук
2 Кромид лук гр. Долни Дъбник     19 0         Вижте тук
3 Кромид лук С. Голямо Враново     19 0         Вижте тук
4 Тиквички с. Петърч     23 0         Вижте тук
5 Пиперки бели с. Попoвица Chlorantraniliprole Инсектицид 37 2 1 1 0,01   Вижте тук
Dimethomorph Фунгицид     1 0,675 0,025
6 Домати с. Ветрен Azoxystrobin Фунгицид 77 5 3 2,7 0,052   Вижте тук
Boscalid Фунгицид     3 0,54 0,22
Chlorantraniliprole Инсектицид     0,6 0,6 0,019
Flonicamid Инсектицид     0,5 0,338 0,034
Propamocarb Фунгицид     4 1,958 0,14
7 Къдрава салата с. Милево     31 0     Вижте тук
8 Корнишони с. Милево     44 0         Вижте тук
9 Бяло зеле с. Милево     31 0         Вижте тук
10 Моркови С. Голямо Враново     19 0         Вижте тук
11 Салата копф с. Трилистник Boscalid Фунгицид 31 2 50 0,54 0,21   Вижте тук
Chlorantraniliprole Инсектицид     20 0,6 0,054
12 Грозде Велика с. Малко градище Boscalid Фунгицид 47 3 5 0,54 0,23   Вижте тук
Flutolanil Фунгицид     0,01 0,01 0,25
Metalaxyl-M Фунгицид     2 1,08 0,1

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Червен код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди не са спазени. Продуктът е спрян от продажба и се бракува. Доставките от този производител ще бъдат подновени, ако бъдат представени доказателства, че продуктът отговаря на критериите на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА.