Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 07.04.2020

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Бейби спанак с. Черньово Фунгицид Boscalid   1 50 0,54 0,01   Вижте тук
2 Пресен чесън с. Милево     8 0         Вижте тук
3 Картофи с. Шишковци   DDT 43 1 0,05 0,01 0,019   Вижте тук
4 Червена салата с. Първомай Инсектицид Acetamiprid 34 3 1,5 0,945 0,063   Вижте тук
Инсектицид Imidacloprid     2 0,81 0,01
Хербицид Pendimethalin     4 1,688 0,023
5 Къдрава салата с. Милево Фунгицид Fluopyram 34 1 15 0,162 0,11   Вижте тук
6 Краставица с. Дъбово     44 0         Вижте тук

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Жълт код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА не са изпълнени. За да се провери качеството на продукта са взети две последващи проби.