Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 07.11.2018

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Къдрава салата с. Трилистник     40 0         Вижте тук
2 Карфиол с. Трилистник     19 0         Вижте тук
3 Жива салата с. Спатово     40 0         Вижте тук
4 Алабаш с. Милево Фунгицид Difenoconazole 8 3 0,05 0,05 0,02 Продуктът не е допуснат до търговската мрежа на BILLA Вижте тук
Инсектицид Methomyl     0,01 0,01 0,013
Фунгицид Thiophanate-methyl     0,1 0,1 0,11

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Червен код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди не са спазени. Продуктът е спрян от продажба и се бракува. Доставките от този производител ще бъдат подновени, ако бъдат представени доказателства, че продуктът отговаря на критериите на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА.