Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 08.05.2019

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Чери домати карнавал с. Царева поляна Инсектицид Flonicamid 77 1 0,5 0,338 0,129   Вижте тук
2 Чери домати 500 гр с. Царева поляна Инсектицид Flonicamid 77 1 0,5 0,338 0,052   Вижте тук
3 Домати с. Царева поляна Фунгицид Azoxystrobin 77 3 3 2,7 0,041   Вижте тук
Фунгицид Difenoconazole     2 0,135 0,015
Инсектицид Flonicamid     0,5 0,338 0,033
4 Ранно зеле с. Първомай     31 0         Вижте тук
5 Тиквички с. Милево Инсектицид Imidacloprid 23 2 1 0,81 0,019   Вижте тук
  Metalaxyl     0,01 0,01 0,01
6 Краставица с. Царева поляна Фунгицид Cyprodinil 44   0,5 0,405 0,025   Вижте тук
Инсектицид Flonicamid     0,5 0,338 0,023
7 Чери домати  с. Баня Фунгицид Azoxystrobin 77 7 3 2,7 0,112   Вижте тук
Фунгицид Cyflufenamid     0,2 0,2 0,1
Фунгицид Cymoxanil     0,4 0,176 0,029
Фунгицид Difenoconazole     2 0,135 0,18
Фунгицид Dimethomorph     1 0,675 0,079
Инсектицид Hexythiazox     0,5 0,5 0,021
Инсектицид Imidacloprid     0,5 0,5 0,11
8 Краставици  с. Баня Фунгицид Azoxystrobin 44   1 1 0,053   Вижте тук
Фунгицид Difenoconazole     0,3 0,135 0,011
Фунгицид Fluopicolide     5 1,08 0,033
Фунгицид Propamocarb     5 1,958 0,217
Инсектицид Spinosad     0,3 0,3 0,017
9 Ягоди с. Баня Фунгицид Boscalid     6 0,54 0,247   Вижте тук
Фунгицид Pyraclostrobin     1,5 0,405 0,046
Инсектицид Thiamethoxam     0,3 0,3 0,055
10 Зелена пиперка с. Баня Фунгицид Dimethomorph     1 0,675 0,037   Вижте тук
Фунгицид Dithiocarbamates     5 0,338 0,031
Фунгицид Thiophanate-methyl     0,1 0,1 0,554
Фунгицид Metalaxyl-M     0,5 0,5 0,01

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Червен код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди не са спазени. Продуктът е спрян от продажба и се бракува. Доставките от този производител ще бъдат подновени, ако бъдат представени доказателства, че продуктът отговаря на критериите на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА.