Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 08.08.2018

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Червени пиперки гр. Хисаря     37 0         Вижте тук
2 Зелени пиперки гр. Хисаря     37 0         Вижте тук
3 Краставици гр. Ветрен     44 0         Вижте тук
4 Корнишони с. Милево     44 0         Вижте тук
5 Диня с. Къпиново     23 0         Вижте тук
6 Картофи с. Шишковци     43 0         Вижте тук
7 Тиква матилда с. Ивайло       0         Вижте тук
8 Праз Лук с. Ивайло       0         Вижте тук
9 Сини сливи гр. Ветрен Фунгицид Boscalid 34 3 3 0,54 0,0299   Вижте тук
Фунгицид Carbendazim     0,5 0,135 0,041
Фунгицид Thiophanate-methyl     0,3 0,3 0,0479

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди