Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 08.10.2019

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Ряпа дайкон с. Милево Инсектицид Dimethoate 7 3 0,03 0,007 0,048   Вижте тук
2 Корнишони  с. Милево  Фунгицид Azoxystrobin   3 1 1 0,102   Вижте тук
Фунгицид Fluopyram     0,5 0,162 0,0137
Фунгицид Triadimenol     0,15 0,15 0,269
3 Краставица с. Царева поляна  Фунгицид Metalaxyl 44 1 0,5 0,5 0,031   Вижте тук
4 Праз връзка с. Ивайло        0         Вижте тук
5 Пиперки червени  с. Мирово  Фунгицид Azoxystrobin 37 2 3 2,7 0,013   Вижте тук
Фунгицид Dithiocarbamates     5 0,338 0,062
6 Ябълки пинова с. Градина Инсектицид Flupyradifurone 40 2 0,4 0,4 0,017   Вижте тук
Фунгицид Captan     10 0,765 0,706
7 Патладжан с. Мирово Инсектицид Flonicamid  35 1 0,5 0,338 0,036   Вижте тук
8 Жива подправка  с. Спатово       0         Вижте тук
9 Тиквички  гр. Петрич     23 0         Вижте тук
10 Гъби 250 гр. Плевен Инсектицид Cyromazine     10 0,81 0,377   Вижте тук
Фунгицид Prochloraz     3 0,068 0,029
11 Розови домати  с. Бошуля Фунгицид Boscalid 77 12 3 0,54 0,152   Вижте тук
Инсектицид Clothianidin     0,04 0,04 0,014
Фунгицид Dimethomorph     1 0,675 0,032
Фунгицид Famoxadone     2 0,162 0,016
Фунгицид Iprovalicarb     0,7 0,101 0,022
Фунгицид Metrafenone     0,6 0,6 0,048
Фунгицид Myclobutanil     0,3 0,169 0,022
Фунгицид Penthiopyrad     2 1,35 0,069
Фунгицид Pyraclostrobin     0,3 0,3 0,039
Инсектицид Pyriproxyfen     1 0,675 0,152
Инсектицид Thiamethoxam     0,2 0,2 0,08
Инсектицид Flonicamid     0,5 0,338 0,494

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Жълт код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА не са изпълнени. За да се провери качеството на продукта са взети две последващи проби.

Червен код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди не са спазени. Продуктът е спрян от продажба и се бракува. Доставките от този производител ще бъдат подновени, ако бъдат представени доказателства, че продуктът отговаря на критериите на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА.