Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби, взети на 09.05.2018, за остатъчни количества пестициди

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба  по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Пресни картофи с. Ивайло, Пазарджик     43 0         Вижте тук
2 Пресни картофи с. Милево, Пловдив     43 0         Вижте тук
3 Краставици оранжерийни с. Трудовец, София     44 0         Вижте тук
4 Краставици оранжерийни с. Баня, Нова Загора Fluopicolide Фунгицид 44 1 5 1,08 0,031   Вижте тук
5 Салата айсберг с. Трилистник, Пловдив     24 0         Вижте тук
6 Моркови връзка с. Ивайло, Пазарджик     19 0         Вижте тук

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди