Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 09.06.2020

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Бяло зеле с. Милево     31 0         Вижте тук
2 Пресни картофи с. Мирово     43 0         Вижте тук
3 Череши 250 гр с. Спатово Фунгицид Boscalid 43 1 4 0,54 0,051   Вижте тук
4 Бейби спанак с. Черньово       0         Вижте тук
5 Къдрава салата с. Трилистник     34 0         Вижте тук
6 Пресен лук с. Поповица Инсектицид Bifenthrin 19 4 0,01 0,01 0,016   Вижте тук
Фунгицид Difenoconazole     9 0,135 0,014
Инсектицид Cypermethrin     0,5 0,5 0,011
Фунгицид Propamocarb     30 1,958 1,5
7 Череши с. Долна ряхово Инсектицид Acetamiprid 43 3 1,5 0,945 0,026   Вижте тук
Фунгицид Fluopyram     2 0,162 0,034
Фунгицид Tebuconazole     1 0,203 0,02
8 Пресен лук с. Милево   DDT 19 4 0,05 0,01 0,014   Вижте тук
Инсектицид Deltamethrin     0,3 0,068 0,058
Фунгицид Difenoconazole     9 0,135 0,5
Фунгицид Dimethomorph     9 0,675 0,54
Фунгицид Fluopicolide     10 1,08 0,035
Инсектицид Imidacloprid     0,2 0,2 0,18
Фунгицид Propamocarb     30 1,958 0,27
Инсектицид Spinosad     4 0,324 0,012
9 Къпини гр. Попово Фунгицид Azoxystrobin   1 5 2,7 0,033   Вижте тук

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Жълт код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА не са изпълнени. За да се провери качеството на продукта са взети две последващи проби.