Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 09.07.2019

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Розови домати с. Първомай     77 0         Вижте тук
2 Чери домати с. Трилистник Фунгицид Azoxystrobin 77 2 3 2,7 0,19   Вижте тук
Инсектицид Chlorantraniliprole     0,6 0,6 0,029
3 Спанак листа 200 гр с. Черньово       0         Вижте тук
4 Розови домати селски с. Ново село Фунгицид Azoxystrobin 77   3 2,7 0,01   Вижте тук
Фунгицид Difenoconazole     2 0,135 0,019
Инсектицид Imidacloprid     0,5 0,5 0,027
Фунгицид Thiophanate-methyl     1 0,54 0,014
5 Моркови микс с. Петърч Хербицид Linuron 19 1 0,2 0,02 0,16 Вижте тук
6 Краставица гр. Стара Загора Инсектицид Thiamethoxam 44 1 0,5 0,351 0,1   Вижте тук

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Жълт код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА не са изпълнени. За да се провери качеството на продукта са взети две последващи проби.