Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 10.03.2020

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Краставици< с. Трудовец     44 0         Вижте тук
2 Къдрава салата с. Ветрен Хербицид Pendimethalin 34 1 4 1,688 0,046   Вижте тук
3 Краставици с. Ветрен Фунгицид Azoxystrobin 44 3 1 1 0,044   Вижте тук
Фунгицид Tebuconazole     0,6 0,203 0,085
Фунгицид Trifloxystrobin     0,3 0,3 0,028
4 Краставици гр. Стара загора Фунгицид Metrafenone 44   0,5 0,5 0,01   Вижте тук

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди