Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 10.09.2019

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Китайско зеле с. Милево  Фунгицид Dithiocarbamate 31 1 0,5 0,338 0,184   Вижте тук
2 Сладка царевица с. Петърч     45 0         Вижте тук
3 Сладка царевица с. Петърч     45 0         Вижте тук
4 Деликатесен Пъпеш с. Голям чардак      39 0         Вижте тук
5 Патладжан       35 0         Вижте тук
6 Ябълки грени смит с. Трилистник Инсектицид Chlorantraniliprole 40 3 0,5 0,5 0,054   Вижте тук
Фунгицид Tebuconazole     0,3 0,203 0,097
Фунгицид Carbendazim     0,2 0,135 0,01
7 Алабаш с. Милево Фунгицид Dithiocarbamates     1 0,338 0,276   Вижте тук
Инсектицид Emamectin     0,01 0,01 0,015
Инсектицид Indoxacarb     0,02 0,02 0,025

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Червен код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди не са спазени. Продуктът е спрян от продажба и се бракува. Доставките от този производител ще бъдат подновени, ако бъдат представени доказателства, че продуктът отговаря на критериите на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА.