Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 10.12.2019

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Гъби гр. Плевен Инсектицид Cyromazine   2 10 0,81 0,034   Вижте тук
Фунгицид Prochloraz     3 0,068 0,028
2 Бяло зеле с. Бошуля     31 0         Вижте тук
3 Ряпа дайкон с. Милево     8 0         Вижте тук
4 Червено зеле с. Милево     31 0         Вижте тук
5 Къдрава салата с. Дамяница Фунгицид Boscalid 34 2 50 0,54 0,8   Вижте тук
Фунгицид Pyraclostrobin     2 0,405 0,084

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Жълт код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА не са изпълнени. За да се провери качеството на продукта са взети две последващи проби.