Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 11.06.2019

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Краставици с. Градина Фунгицид Fluopicolide 44 1 0,5 0,5 0,031   Вижте тук
2 Жълти чери домати  с. Баня Фунгицид Cyflufenamid 77 4 0,02 0,02 0,018   Вижте тук
Фунгицид Difenoconazole     2 0,135 0,095
Инсектицид Imidacloprid     0,5 0,5 0,023
Фунгицид Propamocarb     4 1,958 1
3 Пресни картофи с. Първомай Инсектицид Chlorpyrifos 43 1 0,01 0,01 0,01   Вижте тук
4 Тиквички с. Ивайло     23 0         Вижте тук
5 Салата лолло микс с. Трилистник     31 0         Вижте тук
6 Салата Дъбов лист с. Трилистник Фунгицид Boscalid 31 1 50 0,54 0,21   Вижте тук
7 Череши с. Градина Инсектицид tau-Fluvalinate 43 1 0,5 0,5 0,022   Вижте тук
8 Пресен лук с. Милево Инсектицид Amitraz 19 2 0,05 0,05 0,47   Вижте тук
Инсектицид Spinetoram     0,8 0,5 0,37

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Жълт код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА не са изпълнени. За да се провери качеството на продукта са взети две последващи проби.