Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 11.07.2018

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Тиквички с. Опицвет     23 0         Вижте тук
2 Тиквички с. Милево     23 0         Вижте тук
3 Зелени пиперки с. Милево     37 0         Вижте тук
4 Червено зеле с. Милево Инсектицид Bifenthrin 31 2 0,4 0,01 0,018 Продуктът не е допуснат до търговската мрежа на BILLA Вижте тук
Фунгицид azoxystrobin     5 2,7 0,0491
Фунгицид flutriafol     0,01 0,01 0,0218
5 Червена салата с. Милево   DDT 34 1 0,05 0,01 0,23   Вижте тук
6 Краставица гр. Стара загора Фунгицид Cymoxanil 44 2 0,08 0,08 0,573   Вижте тук
Фунгицид Propamocarb     5 1,958 0,4658
7 Пъпеш Галия с. Трилистник Инсектицид Flonicamid 29 2 0,4 0,338 0,1432   Вижте тук
Фунгицид Myclobutanil     0,2 0,169 0,0828
8 Зелени пиперки с. Градина     37 0         Вижте тук
9 Диня гр. Любимец     23 0         Вижте тук
10 Кромид лук с. Милево     19 0         Вижте тук
11 Патладжан с. Милево   Dicofol 35 2 0,2 0,014 0,022   Вижте тук
Фунгицид Propamocarb     4 0,01 0,0106

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Жълт код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА не са изпълнени. За да се провери качеството на продукта са взети две последващи проби.

Червен код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди не са спазени. Продуктът е спрян от продажба и се бракува. Доставките от този производител ще бъдат подновени, ако бъдат представени доказателства, че продуктът отговаря на критериите на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА.