Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 12.05.2020

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Къдрава салата с. Ивайло     34 0         Вижте тук
2 Червени домати с. Царева поляна Фунгицид Azoxystrobin 88 3 3 2,7 0,065   Вижте тук
Фунгицид Difenoconazole     2 0,135 0,046
Инсектицид Flonicamid     0,5 0,338 0,098
3 Чери домати карнавал с. Царева поляна Фунгицид Azoxystrobin 88 3 3 2,7 0,14   Вижте тук
Фунгицид Difenoconazole     2 0,135 0,094
Инсектицид Flonicamid     0,5 0,338 0,18
4 Пресни картофи с. Ивайло     43 0         Вижте тук
5 Тиквички НМН - 60     23 0         Вижте тук
6 Гъби кладница с. Хераково       0         Вижте тук
7 Розови домати с. Бошуля Фунгицид Captan 88 5 1 0,675 0,52   Вижте тук
Фунгицид Boscalid     3 0,54 0,034
Инсектицид Flonicamid     0,5 0,338 0,053
Фунгицид Iprovalicarb     0,7 0,101 0,022
Фунгицид Pyraclostrobin     0,3 0,3 0,012
8 Розови домати гр. Първомай Фунгицид Captan 88 2 1 0,675 0,14   Вижте тук
Инсектицид Chlorantraniliprole     0,6 0,6 0,014

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди