Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 12.11.2019

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Карфиол с. Бошуля Инсектицид Deltamethrin   1 0,1 0,068 0,017   Вижте тук
2 Бяло зеле с. Бошуля     31 0         Вижте тук
3 Червен лук с. Милево       0         Вижте тук
4 Червено цвекло с. Милево       0         Вижте тук
5 Кромид лук С. Голямо Враново     19 0         Вижте тук
6 Карфиол с. Градина Инсектицид Deltamethrin   2 0,1 0,068 0,014   Вижте тук
Инсектицид Flonicamid     0,03 0,03 0,053
7 Краставица гр. Стара Загора Инсектицид Flonicamid 44 2 0,5 0,5 0,67   Вижте тук
Фунгицид Propamocarb     5 1,958 0,019
8 Моркови гр. Стамболийски Хербицид Linuron     0,01 0,01 0,015   Вижте тук

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Жълт код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА не са изпълнени. За да се провери качеството на продукта са взети две последващи проби.

Червен код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди не са спазени. Продуктът е спрян от продажба и се бракува. Доставките от този производител ще бъдат подновени, ако бъдат представени доказателства, че продуктът отговаря на критериите на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА.