Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 12.12.2018

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Къдрава салата с. Козарско Фунгицид Boscalid 40 3 50 0,54 0,17   Вижте тук
Инсектицид Flonicamid     0,03 0,03 0,013
Фунгицид Pyraclostrobin     2 0,405 0,022

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.