Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 13.03.2019

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Краставица с. Ръжево конаре Инсектицид Pymetrozine 44 1 1 1 0,034   Вижте тук
2 Пресен чесън с. Поповица       0         Вижте тук
3 Репички  с. Милево Фунгицид Thiophanate-methyl 7 2 0,1 0,1 0,057   Вижте тук
Фунгицид Carbendazim     0,1 0,1 0,044
4 Репички с. Дамяница     7 0         Вижте тук
5 Репички с. Поповица     7 0         Вижте тук
6 Пресен лук с. Милево Хербицид Pendimethalin 19 1 0,05 0,05 0,014   Вижте тук
7 Пресен чесън с. Милево Хербицид Metribuzin   2 0,1 0,1 0,015   Вижте тук
Хербицид Pendimethalin     0,05 0,05 0,01
8 Краставица  гр. Стара загора Фунгицид Boscalid 44 1 4 0,54 0,054 Вижте тук

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди