Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 13.06.2018

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Моркови  с. Оризаре     19 0         Вижте тук
2 Босилек с. Черньово Фунгицид Propamocarb 12 2 3 1,958 0,052   Вижте тук
Фунгицид carbendazim     0,1 0,1 0,2
3 Череши с. Малко градище     43 0         Вижте тук
4 Пиперки Бели с. Милево Фунгицид Propamocarb 37 1 3 1,958 0,0115   Вижте тук
5 Кромид лук с. Милево   diafenthiuron 19 1 не разрешен не разрешен 0,054 Продуктът не е допуснат до търговската мрежа на BILLA Вижте тук
6 Червен лук с. Милево   diafenthiuron 19 1 не разрешен не разрешен 0,034 Продуктът не е допуснат до търговската мрежа на BILLA Вижте тук
7 Пресни картофи  с. Градина,Пловдив     43 0         Вижте тук
8 Пресни картофи  с. Ивайло, Пазаржик     43 0         Вижте тук
9 Пресни картофи с. Милево   DDT 43 1 0,05 не разрешен 0,051 Продуктът не е допуснат до търговската мрежа на BILLA Вижте тук
10 Краставици  с. Градина,Пловдив Фунгицид Propamocarb 44 2 3 1,958 0,0204   Вижте тук
Фунгицид Cyazofamid     0,2 0,2 0,0105
11 Пиперки Бели  с. Трилистник Инсектицид Clothianidin 37 2 0,04 0,04 0,015   Вижте тук
Инсектицид Thiamethoxam     0,7 0,351 0,0555
12 Пиперки Бели с. Поповица Инсектицид Acetamiprid 37 4 0,3 0,3 0,3731   Вижте тук
Инсектицид flonicamid     0,3 0,3 0,0147
Инсектицид Imidacloprid     1 0,81 0,0159
Фунгицид Metalaxyl     0,5 0,5 0,2226
13 Пъпеш Делекатесен гр. Петрич Фунгицид boscalid 29 4 3 0,54 0,157   Вижте тук
Фунгицид dimethomorph     0,5 0,5 0,0132
Фунгицид fenamidone     0,2 0,2 0,0111
Фунгицид pyraclostrobin     0,5 0,405 0,0184
14 Домати  с. Царева поляна Инсектицид Acetamiprid 77 4 0,5 0,5 0,018   Вижте тук
Фунгицид Boscalid     3 0,54 0,023
Инсектицид Imidacloprid     0,5 0,5 0,1043
Инсектицид Thiamethoxam     0,2 0,2 0,033
15 Kъпини с. Кръстевич Инсектицид Boscalid   2 10 0,54 0,41   Вижте тук
Фунгицид Pyraclostrobin     3 0,405 0,038
16 Жива салата с. Спатово     34 0         Вижте тук
17 Пъпеш Делекатесен с. Милево Фунгицид Carbendazim 29 2 0,1 0,1 0,04   Вижте тук
Фунгицид Thiophanate-methyl     0,3 0,3 0,023
18 Пресен лук с. Милево   DDT 19 2 0,5 не разрешен 0,012 Продуктът не е допуснат до търговската мрежа на BILLA Вижте тук
  diafenthiuron     не разрешен не разрешен 0,038
19 Зелен фасул  с. Милево Фунгицид Metalaxyl     0,02 0,02 0,0319   Вижте тук

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Жълт код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА не са изпълнени. За да се провери качеството на продукта са взети две последващи проби.

Червен код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди не са спазени. Продуктът е спрян от продажба и се бракува. Доставките от този производител ще бъдат подновени, ако бъдат представени доказателства, че продуктът отговаря на критериите на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА.