Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 13.08.2019

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Краствица с. Ветрен Фунгицид Azoxystrobin 44 6 1 1 0,026   Вижте тук
Фунгицид Cyazofamid     0,2 0,2 0,012
Фунгицид Famoxadone     0,2 0,162 0,024
Фунгицид Propamocarb     5 1,958 0,088
Фунгицид Carbendazim     0,1 0,1 0,121
Инсектицид Flonicamid     0,5 0,338 0,426
2 Домати с. Ветрен Инсектицид Metaflumizone 77 2 0,6 0,135 0,103   Вижте тук
Инсектицид Pyriproxyfen     1 0,675 0,015
3 Праз лук с. Ивайло       0         Вижте тук
4 Тиква матилда с. Ивайло       0         Вижте тук
5 Пиперки бели с. Милево Фунгицид Thiophanate-methyl 37 2 0,1 0,1 0,01   Вижте тук
Фунгицид Carbendazim     0,1 0,1 0,01
6 Червена чушка с. Милево     37 0         Вижте тук
7 Салата лолло микс с. Трилистник Инсектицид Chlorantraniliprole 31 0 20 20 0,797   Вижте тук
8 Грозде велика с. Малко градище Фунгицид Boscalid 47   5 0,54 0,052   Вижте тук
Фунгицид Fluxapyroxad     3 0,27 0,015
Фунгицид Zoxamide     5 5 0,017
Фунгицид Metalaxyl-M     2 1,08 0,047
9 Бяло грозде с. Малко градище Фунгицид Boscalid 47   5 0,54 0,167   Вижте тук
Фунгицид Zoxamide     5 5 0,011
Фунгицид Metalaxyl-M     2 1,08 0,12

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Червен код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди не са спазени. Продуктът е спрян от продажба и се бракува. Доставките от този производител ще бъдат подновени, ако бъдат представени доказателства, че продуктът отговаря на критериите на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА.