Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 14.04.2020

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Ранно зеле гр. Петрич Инсектицид Bifenthrin 31 3 0,4 0,1 0,012   Вижте тук
Фунгицид Boscalid     5 0,54 0,014
Фунгицид Difenoconazole     0,3 0,135 0,012
2 Ранно зеле с. Първомай Фунгицид Metalaxyl 31 1 0,06 0,06 0,01   Вижте тук
3 Червени домати гр. Стара загора Фунгицид Boscalid 77 3 3 0,54 0,019   Вижте тук
Инсектицид Chlorantraniliprole     0,6 0,6 0,01
Фунгицид Fenpyrazamine     3 1,755 0,039
4 Репички с. Първомай     7 0         Вижте тук
5 Краставици гр. Първомай Инсектицид Flonicamid 44 2 0,5 0,338 0,11   Вижте тук
Фунгицид Propamocarb     5 1,958 0,018
6 Спанак 500 гр с. Петърч       0         Вижте тук
7 Пресни картофи гр. Петрич     43 0         Вижте тук
8 Джоджен с. Черньово       0         Вижте тук
9 Босилек Жив с. Спатово       0         Вижте тук
10 Репички гр. Петрич Инсектицид Chlorpyrifos 7 1 0,01 0,01 0,013   Вижте тук
11 Мента с. Черньово Инсектицид Flonicamid   1 6 0,338 4,2   Вижте тук

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Жълт код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА не са изпълнени. За да се провери качеството на продукта са взети две последващи проби.