Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 15.08.2018

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Бяло зеле с. Милево     31 0         Вижте тук
2 Бяло зеле с. Ивайло     31 0         Вижте тук
3 Тиквички с. Петърч     23 0         Вижте тук
4 Тиквички с. Опицвет     23 0         Вижте тук
5 Кромид лук с. Милево      19 0         Вижте тук
6 Спанак Листа с. Черньово Фунгицид Boscalid 15 3 50 0,54 0,6458   Вижте тук
Фунгицид Fluopicolide     6 1,088 0,0134
Фунгицид Pyraclostrobin     0,6 0,405 0,0153
7 Краставица  с. Казашка река Фунгицид Propamocarb 44 1 5 1,958 0,0147   Вижте тук
8 Краставица с. Милево Фунгицид Propamocarb 44 1 5 1,958 0,2719   Вижте тук

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Жълт код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА не са изпълнени. За да се провери качеството на продукта са взети две последващи проби.