Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 15.10.2019

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Розови домати  гр. Петрич     77 0         Вижте тук
2 Патладжан гр. Петрич     35 0         Вижте тук
3 Моркови с. Милево Фунгицид Difenoconazole 19 1 0,4 0,135 0,011   Вижте тук
4 Чесън сух гр. Долен Чифлик       0         Вижте тук
5 Розови домати с. Бошуля Фунгицид Boscalid 77 8 3 0,54 0,036   Вижте тук
Инсектицид Clothianidin     0,04 0,04 0,014
Фунгицид Dimethomorph     1 0,675 0,017
Инсектицид Flonicamid     0,5 0,338 0,11
Фунгицид Iprovalicarb     0,7 0,101 0,017
Фунгицид Metrafenone     0,6 0,6 0,016
Фунгицид Penthiopyrad     2 1,35 0,017
Инсектицид Thiamethoxam     0,2 0,2 0,041
6 Корнишони  с. Милево Фунгицид Azoxystrobin   3 1 1 0,044   Вижте тук
Фунгицид Fluopyram     0,5 0,162 0,04
Фунгицид Triadimenol     0,15 0,15 0,088
7 Ряпа дайкон с. Милево     7 0         Вижте тук
8 Чери домати с. Трилистник Фунгицид Azoxystrobin 77   3 2,7 0,076   Вижте тук
Фунгицид Difenoconazole     2 0,135 0,034
Инсектицид Spinosad     0,7 0,324 0,015
9 Пресен Чесън  с. Поповица   DDT     0,05 0,01 0,028   Вижте тук

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Червен код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди не са спазени. Продуктът е спрян от продажба и се бракува. Доставките от този производител ще бъдат подновени, ако бъдат представени доказателства, че продуктът отговаря на критериите на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА.