Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби, взети на 16.05.2018, за остатъчни количества пестициди

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба  по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Лук Микс с. Милево, Пловдив Azoxystrobin Фунгицид 33 1 10 2,7 0,009   Вижте тук
2 Тиквички  с. Милево, Пловдив     23 0         Вижте тук
3 Тиквички  с. Крислово, Пловдив     23 0         Вижте тук
4 Салата айсберг с. Милево, Пловдив     24 0         Вижте тук
5 Къдрава салата с. Милево, Пловдив     34 0         Вижте тук
6 Тиквички  гр. Петрич     23 0         Вижте тук
7 Къдрава салата с. Трилистник, Пловдив Boscalid Фунгицид 34 1 50 0,54 0,013   Вижте тук
8 Къдрава салата с. Ивайло, Пазарджик Fipronil   34 1 0,005 0,001 0,004 Продуктът не е допуснат до търговската мрежа на BILLA Вижте тук
9 Корнишон  с. Милево, Пловдив Thiamethoxam Инсектицид 44 5 0,5 0,351 0,024   Вижте тук
Metalaxyl       0,01 0,01 0,008
Fluopicolide Фунгицид     5 1,08 0,017
Clothiandrin       0,01 0,01 0,013
Azoxystrobin Фунгицид     1 1 0,007
10 Череши  с. Щърково , Пазарджик Fludioxonil   43 5 0,01 0,01 0,008   Вижте тук
Acetamiprid Инсектицид     1,5 0,945 0,035
Tebuconazole Фунгицид     1,5 0,162 0,035
Fenbuconazole       0,01 0,01 0,007
Fluopyram Фунгицид     1,5 0,162 0,031
11 Бяло зеле  с. Ивайло, Пазарджик     31 0         Вижте тук
12 Цвекло с листа с. Милево, Пловдив     8 0         Вижте тук
13 Краставица с. Бошуля, Пазарджик Acetampirid Инсектицид 44 4 0,3 0,3 0,014   Вижте тук
Boskalid Фунгицид 44   4 0,54 0,025
Flonicamid Инсектицид 44   0,5 0,338 0,51
Propamocarb Фунгицид 44   5 1,958 0,071
14 Спанак 200 гр с. Черньово, Итиман Deltametrin Инсектицид 16 1 0,01 0,01 0,085 Продуктът не е допуснат до търговската мрежа на BILLA Вижте тук

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Жълт код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА не са изпълнени. За да се провери качеството на продукта са взети две последващи проби.

Червен код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди не са спазени. Продуктът е спрян от продажба и се бракува. Доставките от този производител ще бъдат подновени, ако бъдат представени доказателства, че продуктът отговаря на критериите на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА.