Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 16.06.2020

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Рукола с. Черньово     8 0         Вижте тук
2 Пресен лук с. Милево     19 0         Вижте тук
3 Пресен лук с. Поповица Инсектицид Imidacloprid 19 1 0,1 0,1 0,067   Вижте тук
4 Ягоди с. Доспей Инсектицид Acetamiprid   6 0,5 0,5 0,18   Вижте тук
Фунгицид Boscalid     6 0,54 0,17
Фунгицид Cyprodinil     5 0,405 0,12
Фунгицид Fludioxonil     4 4 0,083
Фунгицид Pyraclostrobin     1,5 0,405 0,29
Инсектицид Thiacloprid     1 0,068 0,015
5 Сладка царевица с. Милево     45 0         Вижте тук
6 Патладжан гр. Петрич Фунгицид Propamocarb 35 1 4 1,958 0,059   Вижте тук
7 Бяло зеле с. Милево Инсектицид Omethoate 31 1 0,01 0,002 0,01   Вижте тук

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Жълт код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА не са изпълнени. За да се провери качеството на продукта са взети две последващи проби.