Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 16.07.2019

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Пресен лук  с. Поповица Инсектицид Imidacloprid 19 3 0,2 0,2 0,065   Вижте тук
Фунгицид Tebuconazole     2 0,203 0,033
Инсектицид Cypermethrin     0,05 0,05 0,13
2 Тиквички с. Голям Чардак   Heptachlor 23 1 0,01 0,01 0,012   Вижте тук
3 Салата Саланова с. Трилистник Фунгицид Boscalid 31   50 0,54 0,077   Вижте тук
Инсектицид Chlorantraniliprole     20 20 0,017
4 Моркови гр. Първомай Фунгицид Azoxystrobin 19 3 1 1 0,015   Вижте тук
Инсектицид Chlorpyrifos     0,1 0,007 0,086
Фунгицид Tebuconazole     0,4 0,203 0,015
5 Пресен лук  с. Милево     19 0         Вижте тук
6 Сини Сливи с. Щърково Фунгицид Thiophanate-methyl 32 2 0,3 0,3 0,019   Вижте тук
Фунгицид Captan     10 0,675 0,016
7 Бяло зеле с. Щърково     31 0         Вижте тук
8 Царевица гр. Любимец     45 0         Вижте тук
9 Диня с. Мирово Инсектицид Thiamethoxam 23 1 0,15 0,15 0,01   Вижте тук
10 Жива мента с. Спатово Фунгицид Metalaxyl-M   1 3 1,08 0,088   Вижте тук
11 Гъби Кладница с. Хераково       0         Вижте тук

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Жълт код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА не са изпълнени. За да се провери качеството на продукта са взети две последващи проби.