Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби, взети на 17.04.2018, за остатъчни количества пестициди

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба  по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Краставици оранжерийни с. Бошуля, Пазарджик Azoxystrobin Фунгицид 44 3 1 1 0,037   Вижте тук
Propamocarb Фунгицид     5 1,958 0,08
Flonicamid Инсектицид     0,5 0,338 0,095
2 Репички с. Ивайло, Пазарджик     7 0         Вижте тук
3 Краставици оранжерийни с.Дъбово, Стара загора Propamocarb Фунгицид 44 3 5 1,958 0,011 Продуктът не е допуснат до търговската мрежа на BILLA Вижте тук
Metalaxyl Фунгицид     0,5 0,5 0,012
Chlorpyrifos       неразрешен неразрешен 0,072

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Червен код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди не са спазени. Продуктът е спрян от продажба и се бракува. Доставките от този производител ще бъдат подновени, ако бъдат представени доказателства, че продуктът отговаря на критериите на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА.