Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 17.04.2019

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Краставици с. Трудовец / Ръжево конаре Фунгицид Propamocarb 44 2 5 1,958 0,036   Вижте тук
Инсектицид Pymetrozine     1 0,1 0,026
2 Репички с. Милево     7 0         Вижте тук
3 Репички с. Поповица Фунгицид Azoxystrobin 7 1 1,5 1,5 0,042   Вижте тук
4 Пресен чесън с. Милево       0         Вижте тук
4 Жива подправка - Босилек с. Спатово Фунгицид Metalaxyl 12 1 3 1,08 0,013   Вижте тук

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди: Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди