Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 17.09.2019

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Червено цвекло с. Милево      9 0         Вижте тук
2 Тиква хокайдо с. Петърч       0         Вижте тук
3 Айсберг салата с. Трилистник     34 0         Вижте тук
4 Спанак Листа 200 гр с. Черньово Фунгицид Boscalid 16 2 50 0,54 1,7   Вижте тук
Фунгицид Pyraclostrobin     0,6 0,405 0,048
5 Грозде без семки 500 с. Малко Градище Фунгицид Boscalid  47 2 5 0,54 0,18   Вижте тук
Фунгицид Metalaxyl     2 1,08 0,063
6 Ябълка гала с. Българево Инсектицид Acetamiprid 40 4 0,4 0,4 0,018   Вижте тук
Фунгицид Dithianon     3 0,135 0,079
  Tebufenpyrad     0,3 0,135 0,013
Инсектицид Thiacloprid     0,3 0,068 0,011
7 Карфиол с. Милево     19 0         Вижте тук
8 Ряпа микс с. Ивайло     7 0         Вижте тук
9 Салата литъл джем с. Милево      34 0         Вижте тук
10 Карфиол с. Щърково Инсектицид Acetamiprid 19 2 0,4 0,4 0,055   Вижте тук
Инсектицид Flonicamid     0,03 0,03 0,14
11 Селъри с. Петърч Инсектицид Chlorpyrifos     0,01 0,01 0,1   Вижте тук
Фунгицид Boscalid     9 0,54 0,06
Фунгицид Pyraclostrobin     1,5 0,405 0,024
12 Репички с. Милево    DDT     0,05 0,01 0,016   Вижте тук
Инсектицид Cypermethrin      0,05 0,01 0,012
Инсектицид Dimethoate     0,03 0,03 0,039
Инсектицид Omethoate     0,019 0,02 0,01

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Жълт код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА не са изпълнени. За да се провери качеството на продукта са взети две последващи проби.

Червен код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди не са спазени. Продуктът е спрян от продажба и се бракува. Доставките от този производител ще бъдат подновени, ако бъдат представени доказателства, че продуктът отговаря на критериите на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА.