Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 17.10.2018

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Ябълки грени с. Градина Фунгицид captan 40 1 10 0,675 0,03   Вижте тук
2 Червено цвекло с. Ивайло     7 0         Вижте тук
3 Червено цвекло с. Милево     7 0         Вижте тук
4 Броколи с. Бошуля     20 0         Вижте тук
5 Карфиол с. Бошуля     19 0         Вижте тук
6 Ябълки грени с. Трилистник Фунгицид Boscalid  40 4 2 0,54 0,019   Вижте тук
Инсектицид Chlorantraniliprole     0,5 0,5 0,029
Фунгицид Pyrimethanil     15 1,148 0,043
Фунгицид Tebuconazole     0,3 0,203 0,032

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди