Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 17.12.2019

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Репички гр. Петрич       0         Вижте тук
2 Пресен чесън гр. Петрич Инсектицид Deltamethrin 9 4 0,3 0,068 0,067   Вижте тук
Фунгицид Dithiocarbamates     1 0,338 1,184
Инсектицид Imidacloprid     0,2 0,2 0,056
Фунгицид Thiophanate-methyl     0,1 0,1 0,79
Фунгицид Carbendazim     0,1 0,1 0,106

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди