Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 18.02.2020

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Къдрава салата гр. Петрич     34 0         Вижте тук
2 Къдрава салата с. Дамяница Фунгицид Cyprodinil 34 2 15 0,405 0,3   Вижте тук
Фунгицид Fludioxonil     40 4,995 0,047
3 Пресен Лук с. Милевео     19 0         Вижте тук
4 Пресен Лук с. Поповица     19 0         Вижте тук
5 Къдрава салата с. Милево Фунгицид Metalaxyl 34 4 3 1,08 0,025   Вижте тук
Хербицид Pendimethalin     0,05 0,05 0,029
Фунгицид Penthiopyrad     0,1 0,1 2,3
Фунгицид Dithiocarbamate     5 0,338 0,89

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Червен код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди не са спазени. Продуктът е спрян от продажба и се бракува. Доставките от този производител ще бъдат подновени, ако бъдат представени доказателства, че продуктът отговаря на критериите на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА.