Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 18.06.2019

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Череши с. Щърково Инсектицид Acetamiprid 43 9 1,5 0,945 0,032   Вижте тук
Инсектицид Dimethoate     0,02 0,02 0,022
Фунгицид Fludioxonil     5 4,995 0,077
Фунгицид Fluopyram     2 0,162 0,065
Инсектицид Omethoate     0,2 0,2 0,11
Фунгицид Tebuconazole     1 0,203 0,263
Инсектицид Thiacloprid     0,5 0,5 0,22
Фунгицид Captan     6 0,675 0,018
Фунгицид Carbendazim     0,5 0,135 0,14
2 Домати Нова загора Инсектицид Formetanate 77 9 0,3 0,054 0,016   Вижте тук
Инсектицид Imidacloprid     0,5 0,5 0,01
Инсектицид Flonicamid     0,5 0,338 0,106
3 Домати с. Дъбово     77 0         Вижте тук
4 Пресен червен лук с. Опицвет Фунгицид Boscalid 19 0 6 0,54 0,025   Вижте тук
Хербицид Linuron     0,05 0,05 0,03
5 Череши с. Казашка река     43 0         Вижте тук
6 Айсберг салата с. Казашка река     31 0         Вижте тук
7 Къпини с. Медовина Фунгицид Boscalid     10 5 0,719   Вижте тук
Фунгицид Pyraclostrobin     3 0,405 0,027
Инсектицид Thiacloprid     1 0,068 0,011
Фунгицид Captan     20 0,675 0,097
8 Тиквички с. Голям Чардак         0,01 0,01 0,01   Вижте тук

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Жълт код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА не са изпълнени. За да се провери качеството на продукта са взети две последващи проби.