Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 18.07.2018

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Червен лук  с. Милево      19 0         Вижте тук
2 Пиперки сиврия с. Милево  Фунгицид Carbendazim 37 1 0,1 0,01 0,069   Вижте тук
3 Моркови с. Оризаре     19 0         Вижте тук
4 Сини сливи с. Казашка река       0         Вижте тук
5 Праскови С. Казашка река      39 0         Вижте тук
6 Зелен фасул с. Щърково, Пазарджик       0         Вижте тук
7 Слата дъбов лист с. Трилистник Фунгицид Boscalid 34 2 50 0,54 0,056   Вижте тук
Фунгицид Fluopicolide     9 1,08 0,015
8 Листно зеле кейл с. Трилистник Инсектицид Bifenthrin     0,01 0,01 0,13 Продуктът не е допуснат до търговската мрежа на BILLA Вижте тук
Инсектицид Chlorantraniliprole     20 20 1,1
Фунгицид Fluopicolide     2 1,08 2,4
Фунгицид Metalaxyl     0,3 0,3 0,015
Фунгицид Propamocarb     20 1,958 17,8
Инсектицид Spirotetramat     7 0,675 0,61

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Жълт код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА не са изпълнени. За да се провери качеството на продукта са взети две последващи проби.

Червен код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди не са спазени. Продуктът е спрян от продажба и се бракува. Доставките от този производител ще бъдат подновени, ако бъдат представени доказателства, че продуктът отговаря на критериите на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА.