Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби, взети на 19.04.2018, за остатъчни количества пестициди

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба  по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Салата лолло микс с. Трилистник, Пловдив Thiamethoxam   34 4 0,01 0,01 0,005   Вижте тук
Acetamiprid Инсектицид     3 0,945 0,46
Boscalid Фунгицид     50 0,54 0,061
Cyprodinil       0,01 0,01 0,012
Fluopicolide Фунгицид     9 1,08 0,007
2 Салата дъбов лист с. Трилистник, Пловдив Acetamiprid Инсектицид 34 3 3 0,945 0,007   Вижте тук
Boscalid Фунгицид     50 0,54 0,083
Fluopicolide Фунгицид     9 1,08 0,006
3 Червена салата с. Трилистник, Пловдив Boscalid Фунгицид 34 2 50 0,54 0,009   Вижте тук
Fluopicolide Фунгицид     9 1,08 0,006
4 Копф салата с. Трилистник, Пловдив Boscalid Фунгицид 34 2 50 0,54 0,039   Вижте тук
Cyprodinil       0,01 0,01 0,006

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди