Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 19.05.2020

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Салата саланова с. Трилистник Инсектицид Acetamiprid 34 4 1,5 0,945 0,093   Вижте тук
Фунгицид Boscalid     50 0,54 0,518
Инсектицид Chlorantraniliprole     20 20 0,014
Фунгицид Pyraclostrobin     2 0,405 0,033
2 Домати Албенга с. Дъбово     88 0         Вижте тук
3 Тиквички с. Първомай     23 0         Вижте тук
4 Тиквички гр. Петрич     23 0         Вижте тук
5 Бейби картофи с. Милево     43 0         Вижте тук
6 Салата литъл джем с. Милево     34 0         Вижте тук
7 Малини гр. Попово Фунгицид Azoxystrobin   3 5 2,7 0,062   Вижте тук
Фунгицид Pyrimethanil     15 1,147 0,04
Инсектицид Thiacloprid     6 0,068 0,021
8 Ягоди с. Дъбово       0         Вижте тук
9 Млечен чесън с. Долни чифлик       0         Вижте тук
10 Череши с. Долно ряхово Фунгицид Boscalid 43 3 4 0,54 0,062   Вижте тук
Хербицид Fluazifop-P     0,01 0,01 0,013
Фунгицид Pyraclostrobin     3 0,405 0,017

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Жълт код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА не са изпълнени. За да се провери качеството на продукта са взети две последващи проби.